top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ревизирани:

05.11.2021

ОБЩИ УСЛОВИЯ

​Моля, прочетете внимателно тези Общи условия. С достъпа или използването на нашите услуги, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички условия, включени чрез препратка.

1. Въведение в услугата

1.1 Ние сме независима онлайн информационна мрежа, работеща по модел за споделяне на бизнес интереси и общодостъпна информация в интернет.

1.2 Нашата мисия е да информираме нашите потребители за различните и бързо променящи се блокчейн възможности, както и за важни промени свързани с живота под формата на блог, новини, анализи, коментари, аудио и видео материали.

1.3 Това не е „Бърза схема за забогатяване“ или „Инвестиционна платформа“ или „Матрична програма“ или "МЛМ програма“.

1,4 Този уебсайт е създаден, за да се използва безплатно от посетителите с цел информираност и не изисква месечна такса.

2. Уеб информация

WIX.COM - Тел Авив, Израел

SUPERHOSTING.BG - София, България

За повече информация или въпроси, моля, свържете се с нас: cryptoplanet.unlimited@gmail.com

3. За потребителите и партньорствата

3.1 Всички посетители стават потребители веднага, когато приемат нашите Общи условия. Потребителите, които не са съгласни с някое от тези Общи условия, трябва незабавно да спрат да използват нашите услуги и уебсайт.

3.2 Потребителите не могат да представят www.cryptoplanet.bg като свой собствен уебсайт без изключителното разрешение на собствениците. Това ще се счита за незаконно според всеки контролиращ правен орган и ще бъде търсена отговорност по съдебен ред. Потребителите могат да ни изпратят имейл с мотивите си да бъдат част от нас като "Партньори".

3.3 Нашите "Партньори" се съгласяват да си сътрудничим за постигане на взаимните ни интереси. Партньори в партньорство могат да бъдат физически и юридически лица, компании, предприятия, организации - основани на интереси, НПО, фондации, училища или комбинации.

3.4 Ние си запазваме правото да прекратим партньорството по всяко време, без да излагаме причини за това.

4. Услуги

4.1 Услугите ни включват достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението.

4.2 Получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта/приложението.

4.3 В този уебсайт може да срещнете информация за различни програми и проекти, новини, анализи, блог, библиотека, видеоклипове, аудио и видео материали, телевизия на живо, участие в онлайн обучения, закупуване на продукти от трети страни чрез афилиейт връзка, система за обмен на трафик, реклама, промоции от различен характер, кодове за отстъпки и връзки към други уебсайтове.

 

5.Трета страна

5.1 Понякога по наша преценка можем да включим или предложим продукти или услуги на трети страни на нашия уебсайт. Тези уебсайтове на трети страни имат отделни и независими политики за поверителност, с които трябва да се запознаете.

5.2 Ние не приемаме никакви задължения или обвързване от условия, гаранции или други изявления свързани с тях.

5.3 Ние не носим отговорност за собствеността и операторите на тези уебсайтове, както и за услугите предоставяни чрез тях, нито за тяхното съдържание.

5.4 Ние не носим отговорност за съдържанието на изкачащите от тях реклами. Също така ви препоръчваме да не кликате или да инсталирате софтуер, идващ от тях, освен в случаите, в които разбирате последствията от вашата активност.

6.Реклама и прекратяване

6.1 Ние можем ефективно да рекламираме различни маркетингови инструменти, подходящи за компании от всеки калибър и индустрия. Разкажете ни за вашата идея чрез имейл.

6.2 Всяка реклама има времетраене до 1 месец и се премахва в деня след изтичането и.

6.3 Всяка реклама може да бъде свалена веднага и без уведомление в случаите, при които отсрещната страна не е спазила предварителното споразумение или ние не счетем за нужно.

6.4 Ние няма да рекламираме идеи, материали или друго, което не съвпада с нашите морални ценности и възгледи.

6.5 Ние не държим да имаме реклами, но ако ги допуснем, то те ще бъдат качествени и на топ места.

7. Управление на риска

7.1 Всеки бизнес е изправен пред рискове, които могат да представляват заплаха за неговия успех. Нашите потребители могат самостоятелно да решат дали желаят да се възползват от възможностите, които им предоставяме или не.

7.2 Този уебсайт не е инвестиционна платформа. Не се гарантират доходи, печалби, награди или приходи от какъвто и да е характер. В случай, че сте попаднали на информация свързана евентуално с някакъв доход, печалба, награда или приход от някакъв характер, то вие и вашите действия са провокирани спрямо вашето убеждение, за което ние не поемаме отговорност. Тя е изцяло ваша.

7.3 Потребителите носят еднозначно пълна отговорност за финансите, които изразходват на нашия уебсайт.

7.4 Всяко ваше действие се разглежда като отговорно адекватно и информирано решение.

8.Ограничаване на отговорността

8.1 Потърсете съвет от квалифицирани специалисти и се консултирайте с вашия счетоводител, адвокат или професионален съветник, преди да закупите каквито и да било услуги, ако не сте сигурни в която и да е от точките в "Общи условия" на уебсайта.

8.2 Ние не носим отговорност за каквито и да било щети на вашето компютърно или мобилно оборудване включително и с вирусна инфекция поради достъп, използване или сърфиране в www.cryptoplanet.bg или друг уебсайт, на който сте препратени.

8,3 Ние не носим отговорност за последиците, в т.ч. евентуални механични вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение.

8.4 Нашата информация, продукти и услуги на този уебсайт трябва да бъдат внимателно обмислени и оценени, преди да се вземе бизнес решение или каквото и да е друго решение. Потребителите са отговорни сами да вземат решение.

8.5 Потенциалът за печалба зависи изцяло от човека, който използва нашата система, идеи и техники, знания, различни умения и лични ресурси, тъй като тези фактори са различни в зависимост от отделните лица. Ето защо ние не можем да гарантираме вашия успех или ниво на доходите, нито сме отговорни за каквито и да е ваши действия или липса на такива.

8.6 Лице, участващо в създаването, изграждането или работещо за уебсайта, не носи отговорност за загубата ви каквато и да е тя.

9. Такса за членство

9.1 Нашата информация се предоставя безплатно и има за цел да бъде полезна. Засега няма членски внос, но ние ценим всяко дарение, за да можем да продължим да растем и да вършим работата си.

10. Финална част

10.1 Вие използвате и разглеждате този уебсайт на свой собствен риск. Ваша е отговорността да посещавате периодично тази страница, за да се запознаете с актуализираните „Общи условия“, тъй като те са обвързващи за вас.

10.2 Ние си запазваме правото да променяме без предизвестие структурата или съдържанието на уебсайта и да прекратим достъпа до него по всяко време.

bottom of page