top of page

Unlimited

Какво представлява S&P500?

#s&p #s&p500 #education


Standard & Poor's (S&P), Стандард енд Пуърс (С&П) e базирана в САЩ корпорация за финансови услуги. Като агенция занимаваща се с кредитен рейтинг, компанията оценява кредитни рейтинги за дълга на публичните и частните предприятия. Стандарт енд Пуърс е е една от големите три агенции за кредитни рейтинги (трите кита), които са определени за национално признати статистически и рейтингови организации от страна на САЩ по ценните книжа и фондовите борси. Те публикуват същи и финансови изследвания и анализи за уставен капитал и облигации. Добре известни са с фондовия индекс, базиран в САЩ - S&P 500. S&P 500 (Standard & Poor’s 500) е вторият най-използван индекс за оценка на състоянието на фондовия пазар в САЩ след Dow Jones. Стойността му се определя от 500-те най-големи по пазарна капитализация щатски компании. S&P500, по подобие на Dow Jones, се използва като изпреварващ икономически индикатор. Много фондове, управляващи пари, са замислени така, че да следват представянето на индекса т.е. може да служи като индикатор за това, какво да очакваме в бъдеще. Има недиректно, но специфично влияние върху криптовалутите.


5 views
bottom of page