top of page

Unlimited

Какво представлява реинвестирането/сложна лихва?

#reinvestment #compoundinterest #education


Реинвестирането е процес на инвестиране на възвръщаемостта, получена от инвестиция под формата на дивиденти, лихви или какъвто и да е вид парична награда за закупуване на допълнителни активи. То може да се извърши с всякакъв вид активи като криптовалути, акции, взаимни фондове, облигации, ETF или друг инструмент, който дава периодична възвръщаемост, а приходите могат да се използват за реинвестиране. Другото име на реинвестирането е сложна лихва. Сложната лихва се използва главно от инвеститорите за увеличаване на стойността на портфейла чрез концентриране на всички средства в една конкретна инвестиция; в случая, когато цената на сигурността скочи (новини, нови планове, партньорства и други), стойността на портфейла се покачва съответно. Възможно е компанията да увеличи лихвените проценти многократно, но това ще понижи сигурността и, в резултат на което ще спадне стойността на портфейла. Реинвестирането може да се използва и в контекста, когато очакваме дадена компания да има някакъв технологичен напредък от дългосрочна перспектива. Заетите от нас позиции ще ни помогнат за по-бързото увеличаване на броя активи, които притежаваме. Съществува риска от реинвестиране, когато парите се инвестират обратно в закупуването на същите активи. Затова трябва да имаме много добър риск мениджмънт и да помислим за диверсификация.


4 views
bottom of page