top of page

Unlimited

Какво представлява диверсификацията?

#diversification #multyincome #education


Диверсификацията е инвестиционна стратегия, при която инвестирате в различни класове активи, за да понижите общия риск. Като диверсифицирате своя портфейл, рискът едно единствено събитие или една лоша инвестиция да причини съществени вреди се намалява. Можете да диверсифицирате своя портфейл като инвестирате в различни класове активи като криптовалути, облигации, фондове, акции, деривати, както и в различни отрасли. В повечето случай, когато става дума за структурата на една икономика, думата диверсификация означава да се откажем от едностранчива стратегия на инвестиция. В инвестиционната сфера думата се свързва с предприемането на ходове/стратегия за управление/разпределение на риска. Например: ако голяма част от средствата на един инвеститор са в една компания, един сектор или определен тип финансови активи, той е силно уязвим при неблагоприятно стечение на обстоятелствата. Ако този инвеститор раздели тези средства в няколко различни компании, той вече е по-малко уязвим и дори има шанс да излезе на печалба въпреки загубата в някоя от другите компании. При криптовалутите инвеститорите имат поне 3 различни монети, 1 токен и 1 фиксирана стабилна монета.


1 view
bottom of page