top of page

Unlimited

Какво представлява двуфакторната автентификация (2FA)?

#twofactorauthentication #2fa #education


Двуфакторната автентификация (2FA) е онлайн функция за защита срещу неправомерен достъп. Наред със стандартната парола, тя използва двустепенно потвърждение на самоличността на потребителя, като повишава значително сигурността на вашата сметка, гарантирайки защита от неправомерен достъп на трети лица. Кода за достъп се сменя на всеки 30 секунди.


0 views
bottom of page