top of page

Unlimited

Какво представлява възвращаемостта на инвестициите ROI?

#roi #returnoninvestment #education


Return on investment (ROI) или възвръщаемостта на инвестициите е финансов показател за степента на възвръщаемост на дадена инвестиция, т.е. способността ѝ да генерира печалба. ROI е съотношението на нетната Ви печалба спрямо разходите Ви. Познаването на този показател помага да оцените дали парите, които изразходвате са добре оползотворени – здравословни печалби за бизнеса Ви. Обикновено рискът и възвръщаемостта са правопропорционални, т.е. колкото по-голям е рискът, толкова по-голяма е потенциалната възвръщаемост. Продължението на ROI е реинвестиране т.е. печалбата от инвестицията да продължи да работи за вас.


1 view
bottom of page