top of page

Unlimited

Какво представлява блокчейн?

#blockchain #bitcoin #education


Блокчейн е съвкупност от последователно наредени блокове с информация, която се съдържа в тях, свързани чрез универсален код. По своя дизайн блокчейн е устойчив на модификация на данните, предоставя прозрачност за транзакциите и служи като регистър за тях. Една от неговите сили е, че може да бъде децентрализиран като използва мрежа, която служи за валидиране на новите блокове. Тя се казва P2P и представлява връзката между миньорите. Работата на блокчейн реши проблема с двойното харчене и нуждата от доверен медиатор, каквато роля се опитват да играят банките. Това вдъхнови хората и те създадоха много други приложения и блокчейни, които допринасят за развитието на бизнеса, културата и живота ни. Днес много правителства имат специални държавни програми свързани с разработка на блокчейн и неговото тестване за икономически възход. Абсолютно сигурно е, че това ще бъде бъдещето на парите.


7 views
bottom of page