top of page

Unlimited

Какво представляват цифровите валути на централните банки CBDC?

#cbdc #centralbankdigitalcurrency #education


CBDC или Цифрови валути на централните банки е концептуална цифрова валута, предложена за издаване от централни банки. Настоящата им концепция е вдъхновена от биткойн и други криптовалути, базирани на блокчейн, но се различава по това, че парите са издадени от държава и има статут на официално платежно средство. Друга специфична и основна разлика е, че те са централизирани. Целта на правителствата е да събират и съхраняват постоянна база от данни за количеството пари, държано от всеки субект, като хора и корпорации. Така те ще знаят и анализират потреблението в света, като определят спрямо данните, от какво количество се нуждаем, за да живеем. Основно средство за разплащане ще бъдат мобилните телефони. Те ще съдържат всяка нужна информация и ще бъдат способни да я приемат и изпращат за части от секундата. Всеки човек ще има идентификационен номер и акаунт чрез QR код, който лесно ще може да бъде сканиран. Всички останали опции, като социален статут, социален кредитен рейтинг и основен базов доход, ще бъдат добавени към този акаунт. Никой няма да може да продава или купува без ID номер. Биткойн е децентрализираната алтернатива.


8 views
bottom of page