top of page

Unlimited

Какво представляват първоначалните предложения за игри IGO?

#igo #initialgameoffering #education


Първоначалните предложения за игри IGO предоставят на хората възможност да инвестират в проекти за игри на ранен етап, които имат потенциал да предложат огромна възвръщаемост след стартирането им. Единствената разлика с ICO и IEO e, че в IGO, платформата е домакин на игрални проекти, които се основават на NFT или токените им са тяхна валута и награди в играта. Токените ги има на борса и се търгуват за други токени или монети, които на по-късен етап може да обърнете в кеш. При IGO стратегията вече не е P2W (pay to win – плати, за да победиш), а P2E (play to earn - играй, за да печелиш). Тази концепция със сигурност ще се наложи по света.


4 views
bottom of page