top of page
 • Криптовалути
  Криптовалутите (на английски: cryptocurrency) са средство за размяна, основано на блокчейн технология и криптография. За разлика от електронните пари в централизираните банкови системи, контролът при някои криптовалути е децентрализиран и прозрачен. Базата от данни на транзакциите се поддържа като счетоводна книга, която може да бъде видяна от всеки. При някои криптовалути цената за транзакция е стотинки, а при други е безплатна. При наличие на добър компютър, вие можете да участвате в преразпределянето на транзакциите и по този начин да печелите част от тях. Поради това и другите по-горе качества, финансовите регулатори се опитват да ограничат и регламентират по някакъв начин криптовалутите, както и всички услуги и продукти свързани с тях. Представители на централни банки твърдят, че приемането на криптовалутите оказва голямо влияние върху сегашната икономика. Те също твърдят, че колкото повече става популярна търговията с криптовалути, толкова повече отслабва потребителското доверие в банките. Криптовалутите решават проблема с медиаторството и високите такаси за транзакции на всички финансови институции свързани с фиатните пари, които стоят между потребител и търговец. Не трябва да забравяме, че криптовалутите могат да бъдат използвани за добри и лоши цели, както и фиатните пари. Всичко зависи от нас.
 • Дигитален актив
  Дигитален актив е термин, който описва всеки актив в електронна форма. Дигиталните активи са нов клас активи, които споделят характеристики и работа по сходен начин. Крипто активите са такива активи и използват технологията зад криптовалутите. Криптовалутите са най-често срещаната форма на дигитални активи които се търгуват на борси за дигитални активи. Сумата от тези дигитални активи се нарича портфолио и може да включва разновидност от криптовалути.
 • Биткойн
  Първата концепция за криптовалута е описана частично още през 1998г. в пощенски списък на общност, която работи предимно в сферата на високите компютърни и информационни технологии, хакери, изкуствен интелект и мегакорпорации в недалечното бъдеще. Най-дейни участници в тази концепция за безконтактни пари са Уей Дай (Китай) и Ник Сабо (САЩ). Остават обаче доста неотговорени въпроси на които решение се намират 10г. по-късно от Сатоши Накамото, който споменава за първи път термина "Биткойн" в статия, която описва доста подробно как може да стане това. Благодарение на нея през 2009г. се осъществява тази идея и така се ражда мрежата, която има отворен код и се "изкопават" първите биткойни. Първоначално биткойн цените се определят от хората в Биткойн форумите. Най-сериозната документирана сделка по това време е за 2 пици ($40) на стойност 10 000 биткойна, която на днешно време е ~ $400 млн. Биткойн е създаден като споделена в Интернет счетоводна система за поддръжка на индивидуални сметки. При нея участниците са равноправни и липсва централна мрежова инфраструктура. Платежните единици биткойн се създават като възнаграждение за извършена изчислителна работа по криптиране, при която потребителите проверяват съществуващите блокове от блоковата верига и създават нови с помощта на изчислителната мощ на компютрите си. Този процес се нарича „добиване“ или „копаене“. Всеки може да добива криптовалути и да получава част от транзакцията. Сами разбирате, че това не се харесва на банките и затова преследват криптовалутите начело с Биткойн. Потребителите могат да изпращат и получават биткойни по електронен път срещу определена такса, като използват електронен портфейл на своя персонален компютър, мобилно устройство, външно устройство или уеб приложение. Биткойн портфейлът генерира анонимен адрес, който се използва като личен акаунт за изпращане и получаване на средства. В момента има много спекуланти и анализатори на пазара, които в по-голямата си част нямат никаква идея от движението на парите и това как се определя цената на тази криптовалута. Истината е, че тя се влияе от две неща: Покупателната сила на потребителите, зависеща от икономиката в света Слухове и новини
 • Транзакция
  Транзакциите са в основата на световната икономика и са заложени във всякакъв вид дейности. Ето защо "транзакция" е всеобхватен термин обхващащ купуване, продажба, замяна или друго действие в следствие, на което се осъществява размяна на стоки и/или услуги. Това е равносилно на търговски сделки. В света на криптовалутите това действие се записва на блокове, които са един вид счетоводството на всички сделки. Можем да си представим, че всеки блок представлява страница, а множество блокове представляват книга. Тези, които водят записките, вместо счетоводители се наричат "миньори". Транзакциите при криптовалутите са много евтини (стотинки) или безплатни. При Биткойн и Етериум са най-скъпи. Нормално транзакциите се случват до 1 минута при криптовалутите, но има и изключения. Вие също можете да печелите от транзакциите, ако имате нужното оборудване. Тогава ще бъдете част от мрежата и ще се печелите, докато допринасяте за нейната работа.
 • Потвърждение за транзакция
  При криптовалутите потвържденията са мярка за това колко блока са преминали след добавяне на транзакция към блокчейна на монета. Двойните разходи все още могат да възникнат при някои редки обстоятелства, поради което се изискват определен брой потвърждения, преди да се направи нов депозит в блокчейна. За да търсят биткойн или друга транзакция, потребителите могат да посетят https://www.blockchain.com/ или съответният блокчейн и да използват лентата за търсене, за да научат повече за конкретен адрес, хеш транзакция или номер на блок. След въвеждане и кратко изчакване ще се покаже информация за вашата заявка за търсене.
 • Блок
  Транзакциите, извършени през даден период от време, се записват във файл, наречен блок. Всеки блок представлява настоящето и съдържа, наред с други неща, текущото време, запис на някои или всички скорошни транзакции и препратка към блока, който е дошъл непосредствено преди него. Блоковете са организирани в линейна последователност във времето известно още като блокова верига (блокчейн). За да се получи един блок, трябва да бъде решен уникален математически пъзел, с който са се заели "миньорите". Конкуренцията е голяма, но този, който открие решението го предоставя в мрежата и останалите го потвърждават, ако е валидно. Всеки път, когато блокът е завършен, той става част от миналото и отстъпва място на нов блок в блокчейна. Новите транзакции непрекъснато се обработват от миньорите в нови блокове, които се добавят към края на веригата. Поддържането на записа на тези транзакции помага на потребителите да проследят колко и от кого е платено. Това се нарича прозрачност, а такава липсва при много неща от работата на правителствата и бизнеса. По този начин цялата система работи в цикъл и данните се съхраняват постоянно. Не могат да изчезнат, да бъдат подправени или изтрити.
 • Блокчейн
  Блокчейн е съвкупност от последователно наредени блокове с информация, която се съдържа в тях, свързани чрез универсален код. По своя дизайн блокчейн е устойчив на модификация на данните, предоставя прозрачност за транзакциите и служи като регистър за тях. Една от неговите сили е, че може да бъде децентрализиран като използва мрежа, която служи за валидиране на новите блокове. Тя се казва P2P и представлява връзката между миньорите. Работата на блокчейн реши проблема с двойното харчене и нуждата от доверен медиатор, каквато роля се опитват да играят банките. Това вдъхнови хората и те създадоха много други приложения и блокчейни, които допринасят за развитието на бизнеса, културата и живота ни. Днес много правителства имат специални държавни програми свързани с разработка на блокчейн и неговото тестване за икономически възход. Абсолютно сигурно е, че това ще бъде бъдещето на парите.
 • Нод и Мастърнод
  Вече знаем, че блокчейн е блокове от данни, които са свързани помежду си. Тези блокове от данни се съхраняват на устройства, които можем да ги сравним с малки сървъри. Това са компютри, лаптопи или дори по-големи сървъри. Точно тях наричаме възли и формират инфраструктурата на блокчейн като са свързани помежду си. Те постоянно обменят най-новите блокчейн данни, така че винаги да бъдат актуални. Благодарение на тях се съхраняват, разпространяват и запазват блокчейн данните. Без възли данните на блокчейн не биха били достъпни. Тук обаче възлите се разделят на две: нормални и главни (Node и Masternode). Нормални са всички онези, които могат да бъдат офлайн и работят, когато се включат в мрежата. Главните са онези, които работят 24/7 и улесняват работата в блокчейн, дори и когато нормалните ги няма. Онлайн възлите получават, записват и излъчват всички най-нови блокове от транзакции от и към други възли, докато офлайн възлите не го правят. Когато офлайн възел се върне онлайн, той ще трябва първо да настигне останалата част от блокчейна, като изтегли всички блокове, които са били добавени към блокчейна, откакто възелът е офлайн. Този процес се нарича синхронизиране с блокчейна (ъпдейт). Блокчейн теоретично може да работи на един възел, но тъй като ще се съхранява само на едно устройство, би бил изключително уязвим към неща като прекъсвания на захранването, хакери или системни сривове. Колкото повече работещи възли има на блокчейн, толкова по-добра е неговата устойчивост срещу подобни катастрофи. Дори ако голям брой възли внезапно излязат в режим офлайн и станат недостъпни поради глобална криза, един възел теоретично може да поддържа цял блокчейн оперативен. Той ще има пълната блокчейн история и може да направи всички данни отново достъпни за завърналите се възли.
 • Миньорство
  Така нареченото "миньорство" е процес, при който компютър търси решение на сложен криптиран пъзел, който свързва връзките между старите и новите блокове на блокчейн. Когато го намери, решението се изпраща за потвърждение и валидиране на останалите компютри, които го търсят. Това са други миньори, които благодарение на оборудването си, запазват и записват информацията в блоковете на блокчейн. В замяна те получават възнаграждение от него за работата по транзакцията. Всеки блок има различна трудност за подреждане на данните и затова наградата за миньорите е различна. Така се гарантира, че скоростта, с която се създават нови блокове, остава постоянна и пропорционална на количеството мощност, предназначена за мрежата. Всеки миньор представлява възел в мрежата (Node), който събира транзакции и ги организира в блокове. Работата като миньор е престижна, защото те са в основата на блокчейн и често са наричани "модерните счетоводители". Процесът на миньорите също е отговорен за добавянето на нови монети във вече съществуващите циркулиращи доставки и е един от ключовите елементи, които позволяват на криптовалутите да работят като P2P децентрализирана мрежа. Един от плюсовете на миньорите е, че всеки с компютър и интернет връзка може да стане такъв. Много е важно да се направи предварително проучване, защото тази дейност не винаги е печеливша. Има фактори като предпочитание за криптовалута, сила на вашето оборудване и цена на консумативите.
 • Електронен портфейл
  Портфейлът за криптовалути е софтуерна програма, която дава достъп до вашите пари, чрез ключове, които биват частни и публични. За да получавате криптовалути, трябва да имате адрес. Това се казва публичен ключ. За да изпращате криптовалути, вие използвате вашия частен ключ, който ви позволява да извършите това действие. Той е много важен за вас, защото съдържа 12 думи, които никой не знае, а те ви дават достъп до вашия портфейл винаги и по всяко време, от всяко устройство. Вашият портфейл взаимодейства с различни блокчейни, за да даде възможност на потребителите да изпращат и получават цифрова валута навсякъде, както и да наблюдават баланса си. Приложенията могат да се изтеглят безплатно от интернет и да се инсталират на избрано от вас място - компютър, лаптоп, телефон, браузър, флашка. Най-важното нещо след това е да запазите ключовете (кодовете) някъде, където никой няма достъп освен вас. За по-голяма защита е желателно да използвате protonmail или gmail, като включите смс известяване и 2FA. Днес много хора предпочитат хардуерен портфейл точно по тази причина. Частният ключ се съхранява дистанционно и транзакциите са оторизирани само от вас.
 • Децентрализация
  Децентрализацията е процес, при който властта е разпределена на различни места и няма централен орган, който да отговаря т.е. гласа на всички е равен. Повечето финансови и правителствени системи, които съществуват в момента, са централизирани, което означава, че има един-единствен висш орган, който отговаря за управлението им, като централна банка или държавен апарат. Има няколко съществени недостатъка на този подход, произтичащи от факта, че всеки централен орган също играе ролята на единична точка на неизправност в системата. Всяка неизправност в горната част на йерархията, независимо дали е неволна или умишлена, неизбежно има отрицателен ефект върху цялата система. Значението на понятието децентрализация при компютрите е техническо и е предназначено за начина, по който се извършва изчислението и къде се намират данните. Съображението за децентрализация на компютризираните данни е свързано с намаляването на риска от увреждане на мястото за съхранение на данни и възможността за продължаване на предаването на данни. Това всъщност е част от първоначалната цел за създаване на биткойн мрежата. Биткойн е проектиран като децентрализирана алтернатива на държавните пари и следователно няма нито една точка на провал, което го прави по-устойчив, прозрачен, ефективен и демократичен. Неговата основна технология (блокчейн) е това, което позволява тази децентрализация, тъй като предлага на всеки отделен потребител възможност да стане един от миньорите валидатори на плащания в мрежата.
 • P2P
  P2P представлява децентрализирана архитектура за разпределени изчислителни ресурси като процесорна мощ, дисково пространство и памет. При нея участниците са равноправни и липсва централна мрежова инфраструктура, която да управлява. Участниците се наричат пиъри и са едновременно доставчици и потребители на ресурси. За да сработи такава мрежа, е нужен специален софтуер, който да може да кара компютъра да работи и като клиент, и като сървър. Има съществуващи протоколи, улесняващи писането на такива програми. Всеки протокол си има специфична цел. Примери за P2P са: BitTorrent – ползва се за пренос на файлове Биткойн – криптовалута Tox – ползва се за пренос на съобщения I2P и Tor – Ползват се за защитаване на потребител от външни намеси и проследявания на мрежата им. Позволяват хостване на услуги, защитени от цензура и проследяване.
 • Консенсус
  Публичните блокчейни, които работят като децентрализирани, саморегулиращи се системи, работят в глобален мащаб без нито един централен отговарящ орган. Те включват принос от стотици хиляди участници, които работят по проверка и удостоверяване на транзакции (миньори), извършвани в блокчейна и по дейностите за създаване на блокове. В такъв динамично променящ се статус на блокчейна, тези публично споделени регистри се нуждаят от ефективен, справедлив, в реално време, функционален, надежден и сигурен механизъм, за да се гарантира, че всички транзакции, извършвани в мрежата, са истински и всички участници се споразумяват относно състоянието на книгата. Консенсус означава точно това, членовете на дадена група или общност да постигнат съгласие чрез набор от правила в приноса им към блокчейн. Има различни видове алгоритми за консенсусни механизми, които работят на различни принципи. Доказателството за работа POW е общ алгоритъм за консенсус, използван от най-популярните мрежи за криптовалути като биткойн и лайткойн. Той изисква възел-участник да докаже, че извършената и подадена от тях работа ги квалифицира да получат правото да добавят нови транзакции към блокчейна. Целият този механизъм за копаене на биткойн обаче се нуждае от висока консумация на енергия и по-дълго време за обработка. Доказателството за залог POS е друг общ алгоритъм за консенсус, който се е развил като евтина, нискоенергийна алтернатива на алгоритъма на POW. Това включва разпределяне на отговорността за поддържане на публичната книга на възел-участник пропорционално на броя на криптовалута държана от него. Това обаче идва с недостатък, че насърчава спестяването на криптовалути, вместо да харчите. Доказателството за залог във времето PoST е копането, което се основава на залога на акаунта и времето, за което е принадлежал към акаунта, така че наистина математиката е малко сложна, но това, което трябва да знаете, е, че колкото по-голяма част от теглото на цялата мрежа заема стойността на броя на монетите ви, умножена по възрастта им, толкова по-бързо започва да намалява вероятността за копаене на блок. Ако не сте активен, шансът за копаене на блок в крайна сметка ще започне да намалява, вместо да расте. Делегираното доказателство за залог DPoS е вид протокол за консенсус на блокчейн, който позволява на потребителите да харчат своите монети, за да гласуват за различни делегати. След като тези делегати бъдат избрани, те могат да вземат критични решения, които се отнасят за цялата мрежа. Доказателството за капацитет POC, което позволява споделяне на пространството на паметта на допринасящите възли в блокчейн мрежата. Колкото повече памет или пространство на твърдия диск има един възел, толкова повече права му се предоставят за поддържане на публичната книга. Доказателството за изгаряне POB е един от няколкото алгоритъма за консенсус, внедрени от блокчейн мрежа, за да се гарантира, че всички участващи възли постигат споразумение относно истинското и валидно състояние на блокчейн мрежата, като по този начин се избягва всякаква възможност за двойно изразходване на криптовалути. Доказателството за изгаряне следва принципа на „изгаряне“ или „унищожаване“ на монетите, държани от миньорите, които им предоставят права за копаене. Доказателството за важност POI е блокчейн консенсусен механизъм, въведен от NEM. POI награждава потребителите, които активно извършват транзакции в мрежата, надграждайки POS алгоритъм. С POI възлите трябва да предоставят определена валута, за да отговарят на условията за създаване на блокове и са избрани да създадат блок приблизително пропорционално на резултата, определящ количествено техния принос към мрежата. Доказателството за активност PoA (Proof-of-Activity) е блокчейн алгоритъм за консенсус, който се използва, за да се гарантира, че всички транзакции, извършвани в блокчейна, са истински, както и за да се гарантира, че всички копачи постигат консенсус. Доказателството за местоположение PoL е технология, която позволява физическите координати на местоположението на устройството да бъдат излъчвани към блокчейна по начин, по който други устройства могат да разчитат на данните за местоположението, без да се налага да се доверяват на устройството за излъчване. Доказателството за изтекло време PoET е консенсусен алгоритъм, разработен от Intel, който позволява на разрешени блокчейн мрежи да определят кой да създава следващия блок. Алгоритъмът PoET генерира произволно време за изчакване за всеки възел в блокчейн мрежата и всеки възел е неактивен за това време. Доказателството за правомощия PoA (Proof-of-Authority) е алгоритъм, използван с блокчейн, който доставя сравнително бързи транзакции чрез консенсусен механизъм, базиран на самоличността като залог. Едно от най-големите притеснения относно отворената мрежа PoA е кои са валидаторите? За да внесем повече доверие на валидаторите се създават серия от елементи Know-Your-Customer (KYC), като Proof of Phone (PoP), Доказателство за GitHub (PoG), Доказателство за физически адрес PoPA и Доказателство за банкова сметка PoBA.
 • SHA
  SHA (Secure Hash Algorithm) е набор от защитни функции, разработени от Агенцията за национална сигурност на САЩ. Тези функции се използват за удостоверяване на източника. Много често изпращачът шифрира съобщение, за да не попадне в чужди ръце, а получателят трябва да го дешифрира, за да го разбере. Точно тази функция изпълнява SHA. Той е като подпис за текст или файл с данни, удостоверяващ, че това сте вие. Това го прави подходящ за валидиране на пароли, потвърждения, защита от подправяне, цифрови подписи. При този алгоритъм, веднъж изпратено съобщение не може да бъде върнато обратно. Това е принцип работещ при биткойн.
 • Скрипт
  Скриптовият език е програмен език, позволяващ контрол върху софтуерни приложения. С други думи това е последователност от инструкции, които позволяват автоматизация на определени процеси. Такива езици са C/C++, PHP, Python, Perl, Ruby, JavaScript, tcl, Erlang, bash (UNIX), PowerShell (Windows), AppleScript (Macintosh). Това са компютърните езици, с които програмистите създават различни приложения, уебсайтове и криптовалути. Вие също може да създадете криптовалути, ако сте достатъчно амбицирани и разбирате от тази сфера.
 • Поверителност
  Поверителността в интернет е много важна и е свързана със сигурността на личните данни, публикувани чрез интернет. Това е широк термин, който се отнася до различни фактори, техники и технологии, използвани за защита на чувствителни и лични данни, комуникации и предпочитания. Всеки път, когато сърфирате в интернет, поверителността ви е под постоянна заплаха от киберпрестъпници, правителства и корпорации, които искат да се докопат до вашата лична информация. Тази информация е повече от вашето име, адрес и социалноосигурителен номер. Тя включва вашите навици за пазаруване, досие на шофиране, медицински диагнози, трудова история, кредитен рейтинг, пароли, хронология на посещавани уебсайтове и много други. Така ви се изгражда онлайн профил, с който може да бъдете манипулирани. Точно затова всеки от нас зависи да защити поверителността и личното си пространство в Интернет. Ето как можете да защитите своята онлайн идентичност: Сложете операционна система различна от Windows Осигурете поверителността на компютъра със специален софтуер за защита от вируси, изкачащи прозорци и автоматично инсталиране на програми Включете защитната стена на вашата операционна система Използвайте сигурни доставчици за интернет, които могат реално да помогнат при нужда, а не масовите и промоционални компании, за които вие сте само пореден клиент консуматор на услугата Използвайте браузър Tor, Brave и Presearch Създайте сигурен имейл в gmail или protonmail и забравете за абв Използвайте силни и уникални пароли включващи главни и малки букви, цифри и специални знаци като #&*\ Включете двуфакторно удостоверяване 2FA Включете смс известяване Не дръжте пароли на компютъра и не ги запаметявайте Не влизайте в уебсайтове от изкачащи реклами Не инсталирайте софтуер, за който не сте сигурни какво представлява Винаги излизайте след приключване на работа в даден уебсайт
 • Двуфакторна автентификация / 2FA
  Двуфакторната автентификация (2FA) е онлайн функция за защита срещу неправомерен достъп. Наред със стандартната парола, тя използва двустепенно потвърждение на самоличността на потребителя, като повишава значително сигурността на вашата сметка, гарантирайки защита от неправомерен достъп на трети лица. Кода за достъп се сменя на всеки 30 секунди.
 • Бяла книга (Whitepaper)
  Бяла книга (Whitepaper) е документ, издаден от организацията/дружеството, емитиращо токени, с цел набиране на средства за финансиране на конкретен проект. В нея е описано всичко необходимо, което касае проекта. Тя служи като основен източник на информация и е много важна част за бъдещето на токените. Няма законови условия, на които следва да отговаря една бяла книга и същата не подлежи на одобрение от финансови организации. Документът обикновено съдържа информация за процеса на издаване на самите токени, информация за проекта, който ще бъде реализиран, както и за екипа, който седи зад този проект.
 • Уеб 1-2-3
  Уеб 1.0 Интересното е, че това, което днес наричаме уеб 1.0, беше наречено интернет, който съществуваше от 1991 до 1999 г. Това е ерата на ICQ, MirC. Информацията и комуникацията между крайния потребител и производителя на уеб страниците беше доста бавен. Използването на HTML за изпращане на имейли беше друга важна характеристика на тази епоха. Това беше и периодът на .com революцията, когато разглеждахме уебсайтове с часове. Уеб 2.0 Концепцията за web 2.0. идва с Уикипедия и торент сайтовете. Появата на сайтове за социални мрежи и стрийминг също е феномен, който завърши с FaceBook, Twitter и много други. По това време Гугъл имат вече невронен преводач, а Амазон набира все по-голяма популярност. Не можем да пропуснем и революцията Windows XP. Уеб 3.0 Ние живеем в третото поколение уеб или web 3.0. наричан още Семантична мрежа. Концепция и е за това всеки ресурс на „човешки език“ в интернет, да бъде снабден с описание понятно и за компютрите. Web 3.0 също позволява на потребителите свободата да конвертират съдържание на предпочитания от тях език и файл. Той също така извади на бял свят микроформати и изкуствен интелект. Въвеждането на 3D в мрежата, дедуктивни разсъждения и персонализирано търсене са някои други характеристики на уеб 3.0. Той е много по-усъвършенстван и позволява на потребителите да правят много повече от web 1.0 и web 2.0. Това е ерата на умните устройства и криптовалутите. Това е краят на парите такива, каквито ги познаваме.
 • Интелигентен договор
  Интелигентният договор е компютърен протокол, предназначен за цифрово улесняване, проверка или налагане на договарянето или изпълнението на договор. Интелигентните договори позволяват извършването на надеждни транзакции без трети страни. Интелигентните договори ви помагат да обменяте пари, имоти, акции или нещо ценно по прозрачен, безконфликтен начин, като избягвате услугите на посредник.
 • Токени или монети
  Криптовалутите се разделят на две категории: монети и токени. Разликата между тях е следната: Монетите имат свой собствен блокчейн и специфична полезност в цялата мрежа, като плащане на такси за транзакции, стейкинг или участие в управлението. С тях може да плащате за стоки и услуги, да ги търгувате с други валути или да ги съхранявате като инвестиция. Благодарение на тях се създават всички токени. Токените са създадени като умни договори, базирани на готова блокчейн мрежа и могат да се използват като начин на плащане във вътрешността на тяхната екосистема. Те могат да бъдат дефинирани като криптоактиви дошли чрез ICO като предоставят на инвеститорите право на глас, право на дивидент, право на част от приходите и други полезни свойства.
 • Първоначално публично предлагане на акции IPO
  Първичното публично предлагане е първото предлагане на акции на една компания на фондова борса с цел увеличение на капитала на дружеството и придобиване на публичен статут. Основните плюсове от това една компания да е публична са най-вече по-добър имидж и възможност за по-големи печалби. Акциите на компанията вече могат да се закупуват/продават свободно от инвеститорите, а компанията дава отчет поне през 3 месеца. На тях се обявяват взети или бъдещи решения, нови партньорства и финансови анализи.
 • Първоначално предлагане на монети ICO
  Първоначално предлагане на монети ICO е вид финансиране, използващо криптовалути. Подобно е на IPO, но най-често процесът се извършва чрез колективно събиране на пари. При ICO количество криптовалута се продава под формата на „токени“ на инвеститори като евентуално платежно средство за нещо. За да сработи това се правят различни реклами с цел популяризация и се обявява минимум сума за стартиране на проекта. Ако това се случи инвеститорите могат да вземат участие по същество. ICO е отворен за всички инвеститори и може да бъде източник на капитал за стартиращи компании, държавни проекти или дори ваши проекти. Трябва да се внимава и за риска, който носи със себе си тази възможност. В случай, че токените излязат на борса и хората от екипа решат да се отърват от всички токени като предизвикат колапс наречен "скам". Ето за какво да гледаме: За какво е проекта? Проблемите които би решил? Колко пари са необходими? Кои криптовалути ще се приемат? Колко време ще продължи ICO кампанията?
 • Първоначално предлагане за обмен на борса IEO
  Първоначалните предложения за обмен следват модела на краудфандинг на ICO, но проектите се проверяват много по-внимателно. Борсовите екипи правят задълбочена проверка на токените и изискванията за пускане на борса са по-високи от стандартните. Също така участват и в продажбата на токените.
 • Първоначално предлагане на децентрализирана борса IDO
  Първоначалното предлагане на децентрализирана борса е концепция, която революционизира екосистемата за набиране на средства. Когато проект стартира IDO, това означава включването на монети/токени на децентрализирана борса за ликвидност. Общото с ICO и IEO е, че могат да бъдат получени инвестиции от частни лица за разработка на токена. За разлика от ICO и IEO, собствениците на токена никога не притежават собствен капитал в проекта. Те ще започнат да получават токени като всички останали инвеститори като придават ликвидност в борсата, на която ще бъде листнат токена. IDO имат някои предимства, които могат да ги направят по-привлекателни от ICO и IEO: незабавна ликвидност, незабавна търговия и по-ниски разходи за листване.
 • Първоначално предлагане на игри IGO
  Първоначалните предложения за игри IGO предоставят на хората възможност да инвестират в проекти за игри на ранен етап, които имат потенциал да предложат огромна възвръщаемост след стартирането им. Единствената разлика с ICO и IEO e, че в IGO, платформата е домакин на игрални проекти, които се основават на NFT или токените им са тяхна валута и награди в играта. Токените ги има на борса и се търгуват за други токени или монети, които на по-късен етап може да обърнете в кеш. При IGO стратегията вече не е PTW (pay to win - плати, за да победиш), а PTE (play to earn - играй, за да печелиш). Тази концепция със сигурност ще се наложи по света.
 • NFT
  NFT (non-fungible token) е токен, който трансформира дадена творба на изкуството в дигитална и други колекционерски артикули в единствени по рода си активи, които могат да се търгуват в блокчейн системата. Целта на NFT е да се използват за представяне на елементи като снимки, видеоклипове, аудио и други видове цифрови файлове, които са оригинали и средствата от продажбата им отиват при автора на творбата. Изключително приложение на NFT е сред компаниите за онлайн игри. Тази концепция придава нов смисъл на арт изкуството, което е движеща сила при тяхното създаване. Стават известни, защото някои колекционери платиха милиони, за да притежават определени известни творби. Всеки може да създаде NFT. Всичко, което е необходимо, е дигитален портфейл, закупуването на малко етериум и връзка с пазара за NFT-та, където ще можете да качите съдържанието си и да го превърнете в NFT или крипто изкуство. Останалото е въпрос на късмет или предпочитание на инвеститор към вашата творба. Напълно е възможно да станете милионери или да попаднете на фалшификат. Направете проучване преди да тръгнете по този път.
 • Кранчета за криптовалути
  Първоначално са създадени уебсайтове с безплатен начин за разпространение и приемане на биткойн в интернет, наречени кранчета. Оригиналният кран за биткойн е направен от тогавашния разработчик на софтуер, известен най-вече с участието си в биткойн - Гавин Андресен и, вярвате или не, използвал е за разпределяне по цели биткойни на всеки потребител. Оттогава крановете станаха по-ориентирани към бизнеса. и днес това са сайтове, които раздават малко количество биткойн на потребителите на всеки няколко минути, като същевременно правят пари от показване на реклами. Докато собственикът на сайта прави повече пари от реклами, отколкото това, което раздава на потребителите си, той остава печеливш и поддържа безплатното раздаване. Повечето кранове или изплащат директно във вашия биткойн портфейл, или използват портфейл за микроплащане на трета страна. Макар че в началото това може да изглежда неприятно, всъщност е голямо удобство, тъй като всичките кранчета са концентрирани в един или два сайта. Това прави много по-лесно тегленето и проследяването на криптовалутите.
 • Интернет измама
  Интернет измамата позната като СКАМ е схема, измислена и извършена от нечестен индивид, група или компания в опит да получат пари или нещо друго, което има стойност като имейл, IP, номера на банкови карти, пароли. След като интернет стана широко използван, се появиха нови форми на измами като лотарийни измами, събиране и продаване на имейли, фишинг, искане за помощ, инвестиране на пари в компании, инвестиране в криптовалути, фалшиви мини за добив на крипто, фалшиви токени и други. В повечето случаи дадено лице се представя като някой с умения или авторитет, за да ви спечели доверието. Такива хора при криптовалутите са най-често управители на дадена компания - CEO. Ето как работи тази схема: Лицето Х наема от интернет платени актьори и им се задава сценарии, по който трябва да работят. Такива уебсайтове могат да бъдат Fiverr, Guru, Upwork и други. Възможно е дори самият измамник да играе ролята на CEO на компанията, а също може да се случи това да бъде и известно разпознаваемо лице. Наемат се още хора и място за работата като офиси, сгради, парцели и всичко останало, което ще придаде реален вид на бизнеса. Някои от наетите работници са реални лица свързани с търговия, експерти маркетинг и т.н. Възможно е дори да не знаят за измамата. Лицето Х прави агресивни реклами онлайн в социалните мрежи и се среща с определени лица в тесен кръг, за да привлече големите риби към бизнеса си. Винаги част от вълците промоутъри се включват в начинанието, след като биват лично уверени за това, че ще си получат хонорарите и капиталовложенията в компанията при всички обстоятелства. Разбира се има и такива, които доброволно се включват, защото познават лицето и му имат доверие или имат доверие на вече включили се техни приятели, познати или бизнес партньори. Тези последните са първите рибки в схемата. Те се допускат до определени райони на сградата или терена, за да снимат офисите и сградите, правят се коктейли и им се замазват очите с партита, плажове и други приятни екзотични преживявания. Тези хора са задължени да се включат с определена минимална сума изискана от компанията, която включва ВИП място на откриването и обещание, че ще са от "първите" в бизнеса. В началото всичко започва добре, с яко откриване и подаръци, пакети, екскурзии, коли се раздават, страхотна реферална програма и дебели комисионни, въобще - голяма работа, докато не се завърти колелото в посока скам. Ето как се случва: започват да се променят правилата, пакетите, условията за теглене, добавят се уж нови неща, които предлагат по-добри печалби, появяват се уж хакери, проблеми с роднини, проблеми със здравето. Всичко това са лъжи, които ще спечелят време на компанията за бягство. Тогава бизнеса е в последен стадии и скоро ще затвори. Средна продължителност на живот за тези бизнеси е 6 месеца, а в някои случаи и до 3-4 месеца. Рядко има такива до 1-1.5 години. Най-добрите схеми са тези с пакети или акции на изплащане. Така времето на скама е удължено многократно, а колапса се прикрива с уж нови партньорства, конференции и събития, за да се поддържа доверието в компанията. Хората в тази сфера са наясно, че такова нещо като "на изплащане" няма. Има хедж фондове, които са закупили акции на различни компании и формират 1 пакет, от който вие може да купите дял от акция от общия пакет на компанията дори и за $1, но не и на изплащане. Помислете за други места, в които да инвестирате. Други подобни измами са безплатни програми, които ви подаряват мощност за копаене на криптовалути, която депозирате при тях. При покана на други хора, получавате бонус мощност. Тук целта е да съберат имейлите ви, IP, пароли. Други подобни измами са 99% работещите с Payeer, AdvCash, Skrill, Neteller, Paysafe, Payoneer или крипто, като тези, които предлагат кликане, капча, гледане на реклами, игрички и анкети. Предимно руски сайтове и UK. Тук целта също е да съберат имейлите ви, IP, пароли и крипто адреси, които влизат в база данни и ще бъдат следени. Ако нямате добра защита на имейла, ще бъдете хакнати и ще ви вземат криптото. Други подобни измами са уебсайтове предлагащи пакети, които гарантират или предвиждат печалби х2, х3 и т.н. с много добра реферална система или фиксиран % на ден. Набляга се на това да бъде разпространено навсякъде, за да се включат повече хора чрез рефералните линкове. При някои дори изискват определен брой реферали, за да платят. Това е измама, тъй като самото членство не е услуга или продукт. Ако сте инвестирали трябва да знаете, че парите ви като печалба идват от последните включили се. Други подобни измами стават с умните договори. Често не се знае кой е писал контракта, не е минал проверка от независим орган, малък екип и непостоянен офис. Всичко е добре до едно време, но започват здравословни проблеми, семейни проблеми, голяма инфлация, цената на биткойн много е "паднала" или други подобни оправдания, които са сигнал, че повече не могат да плащат. Ако съществува инвестиция, то парите идват от последните и схемата е към края си. Други подобни измами са с роботи за търговия и Мета трейд 4. Да знаете, че роботи компанията няма, а акаунта в MT4 е просто акаунт, до който вие имате достъп като гост - може да гледате, но не може да правите сделки. Освен това може да се настрои и да бъде манипулиран спрямо вашия изглед. Често се показват данни в нереално време или дата. МТ4 e най-често използван за такива схеми. Ако държите някой да работи с вашите пари и да търгува, има компании, които го правят законно и може да се свържете с тях. Освен това използват MT5. Други подобни измами стават с API ключове от борса. Дадена компания ви обещава да работи с вашите API ключове в борса, като няма достъп до изтегляне на средствата от нея. Тук се изисква месечна такса за разходи на агентите, които търгуват и за други измислени глупости. След като дадете достъп, компанията изисква да имате USDT или друг стабилен фиксиран койн, който да използва за оборотни пари за бъдещите сделки. Главен проблем е, че се отварят сделки, цената пада и те оставят отворени, понеже компанията чака, за да ги затвори на печалба. Така затваря вашите пари и не желае да продаде на загуба. В мечи пазар може да чакате месеци или години, за да ги затворите на печалба. През това време месечните абонаменти текат и вие трябва да ги плащате. Тогава компанията пуска безплатен абонамент като компенсация и успокоява рибките, че всичко ще бъде наред. Често фалират, но скоро излизат с версия 2.0 и "по-добра" стратегия. Търсете друг бизнес! Други подобни измами стават с токените. Пускат токена, голяма идея, приличен уебсайт, хубави приказки за проспериращо бъдеще и разрешаване на екологичните проблеми или някаква кауза, помпи се цената на борсата и изведнъж всичко става червено и никой не знае какво стана. В тези случаи отговорните лица вече ги няма, защото са продали всичко и са избягали с парите. Възможен сценарии е да купите пакет с токени за вътрешна употреба и колкото и да увеличавате броят им, то излизане на токените извън вътрешната борса няма. Получавате обаче солидни обещания и страхотни реклами за бъдещи успехи. Други подобни измами са матриците. За тях важи правилото на пирамидалните измами. Печалбите идват от някой по-надолу в линиите. Няма реален продукт или услуга, регистрирана компания или документи. Социалните им мрежи са слаборазвити. Презентациите се правят от вълци, които чакат на вашите пари, за да влезете в капана. Няма да имате възвращаемост, освен ако не поканите още хора. Много е вероятно презентациите също да се правят от такива, които нямат необходимите технически знания и компетентност, за да отговарят на по-сложни въпроси. Научени са на някакви основни знания и не звучат достоверно в ефир, защото нямат опит и са принудени да търсят нови попълнения за структурите си. В противен случай няма да си "избият" инвестицията. Тези от по-горните нива им "помагат" с хора или депозити. Така те се чувстват, че са част от "нещо" и измамата продължава. Това е много грозно подобие на бизнес и не бива да се включвате никога в такова нещо! Не се оставяйте да бъдете убедени, че сте на правилното място в точното време! Други подобни измами са тези, които имат сертификат от офшорните зони включително Малта, Кипър, OAE, Панама, Русия, Англия, Вирджински острови, Сейшелски острови и други. Това са компании, които са регистрирани с цел укриване на собствениците и оборота от извършените скамове. Това би затруднило до голяма степен органите на реда при опит да бъдат възстановени сумите на излъганите инвеститори.
 • Пирамида и Понци схема
  Една голяма част от онлайн обществото не знае каква е разликата между пирамида и Понци схема, затова тук е мястото това да се изясни. Схемата на Понци е добре позната форма на измама, но все още има хора, които никога не са попадали в нея. Тя кара жертвите да вярват, че печалбите идват от продажби на продукти, дивиденти, ренти, акции, търговия с криптовалути, копаене на криптовалути, пакетни услуги и всичко, което въображението може да си представи. Това се отнася и за пирамидите и дотук няма голяма разлика. И схемата и пирамидите примамват инвеститори с висока възвращаемост на капиталовложението, но всъщност изплащат печалбите на по-ранните инвеститори със средствата дошли от по-новите инвеститори, които не знаят, че други инвеститори са източникът на средствата им. Схемата на Понци може да поддържа илюзията за устойчив бизнес, докато новите инвеститори внасят нови средства и докато повечето от инвеститорите не изискват пълно изплащане и все още вярват в несъществуващите активи, които се предполага, че притежават. Така те реинвестират многократно в бизнеса и дори приканват свои близки и познати да се включват в нея. Схемата е кръстена на Чарлз Понци, който стана известен с използването на техниката през 20-те години на миналия век. Пирамидите разчитат на същото, но илюзията може да бъде в огромни колосални размери и да направи така, че всичко да бъде реално до един момент, в който музиката спира от раз и играчите ги няма.
 • Възвръщаемостта на инвестициите / ROI
  Return on investment (ROI) или възвръщаемостта на инвестициите е финансов показател за степента на възвръщаемост на дадена инвестиция, т.е. способността ѝ да генерира печалба. ROI е съотношението на нетната Ви печалба спрямо разходите Ви. Познаването на този показател помага да оцените дали парите, които изразходвате са добре оползотворени – здравословни печалби за бизнеса Ви. Обикновено рискът и възвръщаемостта са правопропорционални, т.е. колкото по-голям е рискът, толкова по-голяма е потенциалната възвръщаемост. Продължението на ROI е реинвестиране т.е. печалбата от инвестицията да продължи да работи за вас.
 • Реинвестиране/Сложна лихва
  Реинвестирането е процес на инвестиране на възвръщаемостта, получена от инвестиция под формата на дивиденти, лихви или какъвто и да е вид парична награда за закупуване на допълнителни активи. То може да се извърши с всякакъв вид активи като криптовалути, акции, взаимни фондове, облигации, ETF или друг инструмент, който дава периодична възвръщаемост, а приходите могат да се използват за реинвестиране. Другото име на реинвестирането е сложна лихва. Сложната лихва се използва главно от инвеститорите за увеличаване на стойността на портфейла чрез концентриране на всички средства в една конкретна инвестиция; в случая, когато цената на сигурността скочи (новини, нови планове, партньорства и други), стойността на портфейла се покачва съответно. Възможно е компанията да увеличи лихвените проценти многократно, но това ще понижи сигурността и, в резултат на което ще спадне стойността на портфейла. Реинвестирането може да се използва и в контекста, когато очакваме дадена компания да има някакъв технологичен напредък от дългосрочна перспектива. Заетите от нас позиции ще ни помогнат за по-бързото увеличаване на броя активи, които притежаваме. Съществува риска от реинвестиране, когато парите се инвестират обратно в закупуването на същите активи. Затова трябва да имаме много добър риск мениджмънт и да помислим за диверсификация.
 • Риск мениджмънтът/ Оценка на риска
  Risk management - Риск мениджмънтът представлява управлението на риска в инвестирането, което е нужно, поради възможността за сключване на губеща сделка или инвестиция. За да нямаме такава ни трябва бизнес стратегия. Възможността за сключване на губеща сделка или инвестиция се разбира от успеваемостта на тази стратегия, която ни осигурява нужната информация за риска, който можем да очакваме с инвестицията. Липсата на риск мениджмънт е основната причина, която проваля инвеститорите в дългосрочен план. По-високата успеваемост на стратегията позволява по-голям риск, а по-ниската предполага по-малък риск. Това означава, че основната цел на риск мениджмънта е да предпази нашия капитал, когато сключим губеща сделка или инвестиция чрез съставяне на план. Risk assessment - Oценката на риска е комбинирани усилия за идентифициране и анализиране на потенциални събития, които могат да повлияят негативно на вашите активи и помага за вземане на преценки „за поносимостта на риска въз основа на анализ на риска“, като същевременно се вземат предвид влияещите фактори т.е. информацията, която ви трябва, за да съставите план. Намаляването на риска зависи от нашите амбиции, цели и портфолио. Инвестицията ни е в риск, докато работим с главницата, която сме инвестирали. При получаване на лихвите и тяхното реинвестиране ние намаляваме риска постепенно, докато не изкараме цялата главница. Тогава работим само с печалбата и можем да поемем по-големи рискове. Важно е да запомните, че алчността е враг и ако се стигне до това да се двоумите дали да изкарате всичко сега или по-късно, би било добре да се сетите какво прочетохте преди малко.
 • Диверсификация
  Диверсификацията е инвестиционна стратегия, при която инвестирате в различни класове активи, за да понижите общия риск. Като диверсифицирате своя портфейл, рискът едно единствено събитие или една лоша инвестиция да причини съществени вреди се намалява. Можете да диверсифицирате своя портфейл като инвестирате в различни класове активи като криптовалути, облигации, фондове, акции, деривати, както и в различни отрасли. В повечето случай, когато става дума за структурата на една икономика, думата диверсификация означава да се откажем от едностранчива стратегия на инвестиция. В инвестиционната сфера думата се свързва с предприемането на ходове/стратегия за управление/разпределение на риска. Например: ако голяма част от средствата на един инвеститор са в една компания, един сектор или определен тип финансови активи, той е силно уязвим при неблагоприятно стечение на обстоятелствата. Ако този инвеститор раздели тези средства в няколко различни компании, той вече е по-малко уязвим и дори има шанс да излезе на печалба въпреки загубата в някоя от другите компании. При криптовалутите инвеститорите имат поне 3 различни монети, 1 токен и 1 фиксирана стабилна монета.
 • Индекс за оценка и кредитен рейтинг / S&P 500
  Standard & Poor's (S&P), Стандард енд Пуърс (С&П) e базирана в САЩ корпорация за финансови услуги. Като агенция занимаваща се с кредитен рейтинг, компанията оценява кредитни рейтинги за дълга на публичните и частните предприятия. Стандарт енд Пуърс е е една от големите три агенции за кредитни рейтинги (трите кита), които са определени за национално признати статистически и рейтингови организации от страна на САЩ по ценните книжа и фондовите борси. Те публикуват същи и финансови изследвания и анализи за уставен капитал и облигации. Добре известни са с фондовия индекс, базиран в САЩ - S&P 500. S&P 500 (Standard & Poor’s 500) е вторият най-използван индекс за оценка на състоянието на фондовия пазар в САЩ след Dow Jones. Стойността му се определя от 500-те най-големи по пазарна капитализация щатски компании. S&P500, по подобие на Dow Jones, се използва като изпреварващ икономически индикатор. Много фондове, управляващи пари, са замислени така, че да следват представянето на индекса т.е. може да служи като индикатор за това, какво да очакваме в бъдеще. Има недиректно, но специфично влияние върху криптовалутите.
 • Цифрови валути на централните банки / CBDC
  CBDC или Цифрови валути на централните банки е концептуална цифрова валута, предложена за издаване от централни банки. Настоящата им концепция е вдъхновена от биткойн и други криптовалути, базирани на блокчейн, но се различава по това, че парите са издадени от държава и има статут на официално платежно средство. Друга специфична и основна разлика е, че те са централизирани. Целта на правителствата е да събират и съхраняват постоянна база от данни за количеството пари, държано от всеки субект, като хора и корпорации. Така те ще знаят и анализират потреблението в света, като определят спрямо данните, от какво количество се нуждаем, за да живеем. Основно средство за разплащане ще бъдат мобилните телефони. Те ще съдържат всяка нужна информация и ще бъдат способни да я приемат и изпращат за части от секундата. Всеки човек ще има идентификационен номер и акаунт чрез QR код, който лесно ще може да бъде сканиран. Всички останали опции, като социален статут, социален кредитен рейтинг и основен базов доход, ще бъдат добавени към този акаунт. Никой няма да може да продава или купува без ID номер. Биткойн е децентрализираната алтернатива.
 • Основни разлики при Банките и Криптовалутите
  Банките: При банките имате такса откриване на сметка Поддържането на тази сметка е като абонамент и се плаща месечно Всяка транзакция, която правите има основна такса + % Всяко ваше теглене на банкомат се таксува Всеки път, когато внасяте във вашата сметка, банката ви таксува Вътрешно банков превод т.е. да изпратите пари на някой в същата банка, банката ви таксува За отмяна или промяна на детайли, банката ви таксува Всяка транзакция се случва до 24ч. понякога повече За закриване на сметката, банката ви таксува Лихвите при влог са мизерни, дори отрицателни Банките се използват за пране на пари, дарения и добри каузи За да работи банката има нужда от служители по 8-12 часа на ден и свежи пари При банките има голяма бюрокрация и условия При банките винаги има някакво чакане или опашки за услуги Трябва да спазвате техните правила, за да работят с вашите пари Тарифа на банките в България: ДСК ЦКБ ОББ РАЙФАЙЗЕН БАНК АЛИАНЦ БАНК ИНВЕСТБАНК ПРОКРЕДИТ БАНК УНИКРЕДИТ БАНК ПОЩЕНСКА БАНКА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Криптовалути: Няма такса за откриване на сметка. Изтегля се безплатен портфейл от интернет и се генерира адрес. Можете да имате много адреси за различните криптовалути. Няма никакви такси за поддръжка на портфейла или генерираните адреси Всяка транзакция, която правите има основна такса, която е няколко стотинки, а при някои криптовалути дори е безплатна Всяко ваше действие водещо до теглене на банкомат се таксува скъпо. В случай, че работите само с крипто, таксите са незначителни и няма да повлияят на начина ви на живот Нямате такса за това, че сте си превел крипто или държите крипто на адресите си Ако изпратите крипто сам на себе си, ще заплатите само таксата по транзакцията Нямате възможност за връщане на транзакция. Веднъж изпратена, няма връщане.Затова се проверява адреса на получателя поне 2 пъти Всяка транзакция се случва моментално или до 1-2 мин. При Биткойн и Етериум може да се забави повече. Няма такса за закриване на адрес/портфейл Лихвите са добри, дори повече от добри Криптовалутите се използват за пране на пари, дарения и добри каузи При криптовалутите всеки миньор получава доход пасивно без да работи физическа или ментална работа по 8-12 часа на ден При криптовалутите няма бюрокрация и големи условия При криптовалутите няма чакане и опашки за услуги Единственото важно нещо е да притежавате ключа (12 думи) към портфейла си. Така знаете, че е ваш и никой не може да работи с него. В противен случай ще трябва да спазвате правилата на борсите (както при банките), защото най-вероятно държите криптовалутите си там и ще спазвате техните правила, за да работят с вашите пари.
bottom of page